Informacja PGE Obrót dla Klientów spółek Energia dla Firm i Energetyczne Centrum

PGE Obrót pełniąc funkcję tzw. sprzedawcy rezerwowego gwarantuje Klientom poszkodowanym przez firmy niewywiązujące się z kontraktów zachowanie ciągłości dostaw. Jednocześnie…

Powered by WPeMatico