Znaczna część mediów może być…

Znaczna część mediów może być w rękach osób pochodzenia żydowskiego lecz prawie 100% środków przekazu na świecie jest w rękach kapitalistów.
Przemyśl kto tak naprawde cie kontroluje i dlaczego 1% osób ma rękach większość zasobów świata niezależnie od narodowości.
#antykapitalizm #revoltagainsthemodernworld #kapitalizm #media

Powered by WPeMatico