Kuгwа, czy w tym nieludzkim…

Kuгwа, czy w tym nieludzkim państwie nie ma już żadnych mediów w których ktoś ma dwie szare komórki?
Ministerstwo Infrastruktury wypuściło wczoraj newsa (żeby nie powiedzieć quasi fake newsa):

Zwiększamy bezpieczeństwo ruchu drogowego
Rada Ministrów 24 listopada 2020 r. przyjęła opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego projekt nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

No i żodyn, kuгwа, żodyn pismak sobie nie zadał trudu żeby sprawdzić co to oznacza, tylko wszyscy przeklejają dalej z sugestią że zmiany są już przyklepane. Co w praktyce oznacza przyjęcie projektu przez RM? Tylko tyle że trafi do Sejmu, poźniej może do Senatu a jak tam się uda, to do Andrzejka. Jak Andrzejek podpisze to Mateuszek musi jeszcze pamiętać żeby ją ogłosić w Dzienniku Ustaw, bo biedak jest tak zarobiony że ostatnio zapomina.

#fakenews #bekazpisu #media #prawo

Powered by WPeMatico