Polacy nie ufają mediom….

Polacy nie ufają mediom. Zwłaszcza publicznym:

(…) Aż 65 proc. Polaków nie ufa gazetom. Jest to jeden z najniższych wyników spośród badanych krajów. Mniejsze zaufanie do gazet jest tylko w Serbii (88 proc. nie ufa) oraz na Węgrzech (76 proc. nie ufa).

Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w przypadku telewizji i radia. W rankingu Polska znalazła się na przedostatnim miejscu. Aż 67 proc. Polaków nie ufa podawanym w telewizji i radiu informacjom. Gorzej wypada tylko Serbia z brakiem zaufania na poziomie 81 proc.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku internetu. Również i tu Polska znajduje się na końcu stawki. Informacjom z sieci nie ufa 62 proc. Polaków. Tylko Serbowie (69 proc.) i Węgrzy (70 proc.) mniej wierzą w wiadomości znalezione w internecie.

W badaniu zapytano również o ocenę mediów publicznych. Tylko 32 proc. uważa, że publiczna telewizja i radio dostarczają niezbędnych informacji. Przeciwnego zdania jest 31 proc., a 37 proc. nie ma zdania. Gorzej wypadają tylko media publiczne w Serbii, Japonii i na Węgrzech. Najlepsze oceny zebrały media w Indiach, RPA i Kanadzie.

68 proc. Polaków uważa, że media publiczne różnią się od prywatnych. Jest to największy wynik spośród badanych krajów. Na drugim miejscu znalazła się Rosja (59 proc.), Indie i Szwecja (57 proc.) oraz RPA (55 proc.). Różnice między mediami prywatnymi i publicznymi najmniej osób dostrzega w Korei Południowej (25 proc.), Włoszech i Francji (32 proc.) oraz Wielkiej Brytanii (38 proc.).

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy media publiczne są przestarzałe. Tutaj również Polska znalazła się wysoko w rankingu, gdyż takiego zdania jest 45 proc. badanych. Tylko w Rosji ten procent jest wyższy (46 proc.).

48 proc. Polaków uważa, że media publiczne są zbiurokratyzowane. Jest to drugi najwyższy wynik. Jedynie w Rosji ta ocena jest wyższa i wynosi 54 proc.

W badaniu zapytano również, czy media publiczne oferują jakościowe programy. Tylko 27 proc. Polaków odpowiedziało, że tak i jest to jeden z najniższych wyników. Gorzej sytuacja wygląda tylko w Japonii (25 proc.), Włoszech (22 proc.), Korei Południowej (19 proc.) oraz na Węgrzech (14 proc.). Jakość programów mediów publicznych najlepiej oceniają Hindusi (52 proc.), Brytyjczycy i Kanadyjczycy (51 proc.) oraz Szwedzi (48 proc.).

Było znalezisko: https://www.wykop.pl/link/5036713/badanie-ipsos-polacy-nie-ufaja-mediom/

#polska #media #neuropa #ciekawostki #dziennikarstwo

Powered by WPeMatico