Trójka istnieje? Pani prezes…

Trójka istnieje? Pani prezes Agnieszce Kamińskiej udało się to radio zmienić na lepsze, jak zapowiadała?

Myślę, że nie ma tam co zbierać. Przyjdą wyniki słuchalności na jesieni i pewnie będą złe. Poza tym Polskie Radio na całej aferze z Trójką ucierpiało wizerunkowo. Wystarczy poszukać informacji o odpływie z Polskiego Radia sponsorów i reklamodawców.

Nie wiem, czy w Zjednoczonej Prawicy występuję w ogóle świadomość, że od kilku lat obserwujemy udaną próbę likwidacji Polskiego Radia na rynku. Przecież jedna antena Zetki ma więcej słuchaczy niż wszystkie anteny Polskiego Radia razem wzięte. Więc trudno mówić o jakiekolwiek pozycji Polskiego Radia. Ta pozycja jest fatalna. Słuchalność od wielu lat spada, poszczególne anteny nie mają planu na wyjście z kryzysu, nie wiedzą jakie chcą być, dla kogo i po co chcą być. Nad tym po prostu nikt nie panuje.

Wywiad z Kubą Strzyczkowskim; https://www.wykop.pl/link/5729159/wywiad-z-kuba-strzyczkowskim/

#polska #media #radio #trojka #polityka #bekazpisu #tvpis #neuropa #dojnazmiana

Powered by WPeMatico