Hiena Roku – antynagroda…

Hiena Roku – antynagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich corocznie od 1999 roku dziennikarzom, którzy zdaniem tej organizacji wyróżnili się „szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej”.

Polecam przejrzeć laureatów, tych w latach 2016-2018 i tych wcześniejszych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiena_Roku
#polityka #bekazprawakow #bekazpisu #tysiacurojenniezaleznychmediow #4konserwy #neuropa #dziennikarstwo #media

Powered by WPeMatico