„Szczepionka, to bilet…

Szczepionka, to bilet powrotny do życia sprzed pandemii

Bardzo interesujący dobór słów ( ͡° ͜ʖ ͡°)

(…)

Musimy im to jasno wyjaśnić, że szczepionka, to bilet powrotny do życia sprzed pandemii. I szanse, by to zrobić są coraz mniejsze. Sam wspominałeś o stanach, które się otwierają i otwierają się one w 100%.

Mamy wąskie okno, aby powiązać politykę ponownego otwarcia ze statusem szczepień, ponieważ w przeciwnym razie, jeśli wszystko zostanie ponownie otwarte, jaka będzie zachęta? Jak zamierzamy zmotywować ludzi do zaszczepienia się?

Dlatego CDC, i administracja niższego szczebla musi podjąć stanowcze działania i zakomunikować, że jeżeli się zaszczepisz możesz robić wszystko i mieć te wszystkie wolności obywatelskie.

Jeżeli tego nie zrobimy, to ludzie będą cieszyć się z tychże wolności i tak, i boję się, że do jesieni nie osiągniemy odporności stadnej i wtedy zostaniemy uderzeni kolejną falą COVID-19, coś czego moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy zaszczepili ludzi.

Czy Dr. Leana Wen właśnie potwierdza, iż COVID-19 to choroba sezonowa?

Zapraszam do dyskusji i wykopywania znaleziska:
Szczepionka, to bilet powrotny do życia sprzed pandemii

#koronawirus #covid19 #pandemia #media #usa #wywiad #medycyna

Powered by WPeMatico