Szykuje się kolejny bacik na…

Szykuje się kolejny bacik na PiS ze strony instytucji UE:

Komisja Europejska: instytucje nadzorujące media mają być niezależne od rządu

Gdyby nie koronawirus, w najbliższy poniedziałek komisja petycji Parlamentu Europejskiego dyskutowałaby o „geście Lichockiej” i 2 mld zł rekompensaty na media publiczne. Komisja miała się zająć dramatyczną sytuacją mediów publicznych w Polsce na wniosek Piotra Owczarskiego, byłego dziennikarza TVP

Komisja Europejska: Będzie nowa dyrektywa w sprawie mediów publicznych

Właśnie polski przypadek uzależnienia mediów publicznych od władzy stał się podstawą do wydania dyrektywy „w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych”. Nowela tej dyrektywy powstała wiosną 2019 r., to efekt prac komisji kultury i edukacji.

– Dyrektywa ma wzmocnić niezależność krajowych władz lub organów regulacyjnych w zakresie audiowizualnych usług medialnych od władzy – mówi nam Owczarski.

Dyrektywa wejdzie w życie 19 września 2020 roku. Powiada, że „państwa członkowskie będą zobowiązane zapewnić, aby organy były prawnie i funkcjonalnie niezależne od swoich rządów i od wszelkich podmiotów publicznych i prywatnych”.

– Czyli ani Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ani Rada Mediów Narodowych nie spełniają tych warunków – podkreśla Owczarski. – Bo komisja kultury i edukacji PE jasno stwierdza w piśmie, które dostałem, że ta nowa dyrektywa powstała właśnie w związku z sytuacją w Polsce i że nasze władze będą zobligowane, żeby tę nową dyrektywę wprowadzić w życie.

https://www.wykop.pl/link/5381161/komisja-europejska-instytucje-nadzorujace-media-maja-byc-niezalezne-od-rzadu/

#polska #europa #media #prawo #tvpis #ue #bekazpisu #dojnazmiana #dobrazmiana #neuropa

Powered by WPeMatico